Pedagogisch Tact

Onze school heeft heel ‘gewone’ leerlingen, die op een andere onderwijsplek niet tot hun recht komen. Aan ons om de omgeving en onze manier van doen zo aan te passen dat wij hun talenten aanspreken. Wat daar wat ons betreft niet bij hoort: leerlingen buitensluiten.

 

Ons team heeft dan als pedagogisch statement: altijd in verbinding blijven met kinderen. Wat er ook gebeurt, geen leerling wordt ontkoppeld. Kinderen kunnen aangeven even de klas uit te willen om bijvoorbeeld rustig te worden. Alles wordt ín verbinding met de kinderen opgelost. Door veel met kinderen in gesprek te gaan, kinderen te zien en te zoeken naar mogelijkheden die werken, lukt dit goed. Wij vinden dit belangrijk omdat wij onze leerlingen niet het gevoel willen geven dat zij worden ‘weggestuurd’.

 

"Met PT doet een leraar op het juiste moment de goede dingen, óók en vooral in de ogen van zijn/haar leerlingen."

 

Positieve benadering

Kinderen met ontwikkelingsproblemen gedijen het beste als ze zich veilig voelen en weten waar ze aan toe zijn. Daarom hebben we op onze locaties duidelijke afspraken over wat wel en niet mag. We bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. We gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief. Met onze IKC partner Kenter Jeugdhulp werken we aan hetzelfde pedagogische klimaat.

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl