Specialisten in de school

 

Intern begeleiders (IB-er)

Deze zijn actief op 3 niveaus: De zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en school nabije zorg. Op elk van deze 3 terreinen heeft de IB-er verschillende taken en activiteiten. Dit is bij ons op de locatie Saskia Smit en Merel Bloemendaal: saskia.smit@aloysiusstichting.nl of merel.bloemendaal@aloysiusstichting.nl

 

Gespecialiseerde leerkrachten

Zij verzorgen het onderwijs/de begeleiding in hun groep met de daarbij behorende taken. Zij zijn extra opgeleid om te werken met kinderen die meer nodig hebben. Specifieke bij- en nascholing hiervoor is en blijft belangrijk. Dit telt voor al ons personeel.

 

Gespecialiseerde klassenassistenten

Zij verrichten onder verantwoordelijkheid van de leerkracht lesgevende/ begeleidende taken.

 

De Vakleerkracht gym

Zij verzorgt het bewegingsonderwijs op de locatie. Dit is Sanne Brand.

 

De Logopedisten

Zij begeleiden kinderen met taal-/spraakproblemen en/of -achterstanden. De bekostiging loopt via de ziektekostenverzekering, hier is een verwijsbrief voor nodig. Wij werken samen met de praktijk “voorallekinderen” van Judith Hoogstraten en Eva van Rhee.

 

De GZ-psycholoog/orthopedagoog

Zij heeft zowel een onderzoekstaak als een begeleidende taak. Hij of zij test kinderen, ondersteunt de leerkracht in de begeleiding van kinderen en is lid van de CvB. Dit is Hanneke Mütter. Zij is momenteel met ouderschapsverlof en wordt vervangen door Ilse Buskermolen.

 

De fysiotherapeuten

Zij werken met kinderen waarvan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend kan zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. De bekostiging loopt via de ziektekosten-verzekering, hier is een verwijsbrief voor nodig. Wij werken samen met Karlieke Dijkstra van de praktijk Santwee.

 

De Speltherapeut

Zij biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. De speltherapeut is in dienst van onze zorgpartner Kenter Jeugdhulp.

 

De ICT-contactpersonen

Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige invulling van het onderwijs ICT beleid. Swen van Kruiselbergen en Myrthe Rous: swen.vankruiselbergen@aloysiusstichting.nl en myrthe.rous@aloysiusstichting.nl 

Vragen over de website kunt u ook aan hen stellen.

 

Locatie Directeur

Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs en het beleid, geeft leiding aan het personeel binnen de locatie Focus. Onderhoud tevens het contact met ouders, indien nodig en werkt nauw samen met de leidinggevenden vanuit Kenter Jeugdhulp. Simone de Waart is bereikbaar op simone.dewaart@aloysiusstichting.nl of (telefoon: 06-57620997)

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl