Klachtenprocedure voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiecoördinator of locatiedirecteur. Geen resultaat? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Meer informatie:

Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen

De vertrouwenspersoon van de Aloysius Stichting is de heer Chris Woerden. Hij is te bereiken via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252-434000.

 

Voor medewerkers

Bent u werkzaam binnen de Aloysius Stichting, neem dan eerst contact op met de contactpersoon binnen uw school.

Gittie Haverkamp (gittie.haverkamp@aloysiusstichting.nl) en

Jeanine Huijnen (jeanine.huijnen@aloysiusstichting.nl)

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl