Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinatoren sociale veiligheid. Linda de Nieuwe of Kim Sijtema luisteren naar uw verhaal, helpen met het vinden van oplossingen en verwijzen zo nodig naar de juiste hulp.

Vragen? Mail naar kim.sijtema@aloysiusstichting.nl 

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid leest u alles over:

· de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen

· ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie

· huisvesting, arbo, veiligheid en milieu

· de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

· klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).