Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid. Jacqueline Ham luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp.

Vragen? Mail naar jacqueline.ham@aloysiusstichting.nl

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid leest u alles over:

· de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen

· ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie

· huisvesting, arbo, veiligheid en milieu

· de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

· klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).

 

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl