Expertisecentrum IKC Zuid-Kennermerland locatie Focus

Deze pagina is nog in opbouw. De plannen voor het expertisecentrum zullen in schooljaar 2022-2023 verder worden uitgewerkt. Op dit moment loopt de aanvraag van expertise voor het regulier onderwijs via onze zorgcoördinatoren of directeur.

 

Vindbaar - benaderbaar - bereikbaar

Passend onderwijs vormgeven doe je niet alleen. Dagelijks werken wij samen met de kinderen, ouders en externe partners aan deze taak. Onze opgedane kennis en ervaring willen we graag delen met de collega's van het regulier onderwijs in het samenwerkingsverband van Zuid- Kennermerland.

 

Passend onderwijs vormgeven is altijd een soort van puzzel. Wat werkt er bij deze leerling op dit moment bij deze leerkracht in deze groep? We bieden daarom op maat ondersteuning op leerkracht -, zorgteam-, en/of schoolniveau met als doel de competenties van alle betrokkenen te verstevigen met als doel om thuis nabij onderwijs te kunnen blijven geven. Geen aanvraag of begeleiding is daarom hetzelfde.

 

 

 


Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl