Expertisecentrum IKC Zuid-Kennermerland locatie Focus

Het expertisecentrum is volop in ontwikkeling. En meedenken doen we graag.

 

Vindbaar - benaderbaar - bereikbaar

Passend onderwijs vormgeven doe je niet alleen. Dagelijks werken wij samen met de kinderen, ouders en externe partners aan deze taak. Onze opgedane kennis en ervaring willen we graag delen met de collega's van het regulier onderwijs in het samenwerkingsverband van Zuid- Kennermerland.

 

Passend (inclusief en thuis-nabij) onderwijs vormgeven is altijd een soort van puzzel. Wat werkt er bij deze leerling op dit moment bij deze leerkracht in deze groep? We bieden daarom op maat ondersteuning op leerkracht -, zorgteam-, en/of schoolniveau met als doel de competenties van alle betrokkenen te verstevigen met als doel om thuis nabij onderwijs te kunnen blijven geven. Geen aanvraag of begeleiding is daarom hetzelfde.

 

Leerlingen met een eigen leerlijn in het regulier onderwijs

Leerlingen met een eigen leerlijn als gevolg van leerachterstanden zonder (ernstig) externaliserend gedrag horen een passend aanbod te krijgen in het regulier onderwijs. Dit is een afspraak binnen het samenwerkingsverband en staat in het nieuwe ondersteuningsplan.

Het expertiseteam kan meehelpen dit aanbod vorm te geven, maar werkt niet met de leerlingen in of buiten de groep.