Samen één IKC

Focus werkt in één gebouw samen met Kenter Jeugdhulp in integraal kindcentrum (IKC) Zuid-Kennemerland.

 

Behandelgroepen

Kenter Jeugdhulp heeft behandelgroepen voor kinderen en biedt ook thuis pedagogische coaching. Vanaf 4 jaar is er de onderwijszorggroep voor kleuters. Kinderen die daaraan toe zijn, krijgen behandeling van jeugdhulpmedewerkers en onze leerkrachten verzorgen het onderwijs. Doel is stap voor stap schoolvaardig worden.

 

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach van Kenter Jeugdhulp begeleidt kinderen in al onze groepen die het lastig vinden om goed te functioneren in de klas. Verder biedt Kenter veel expertise op het gebied van (spel)therapieën en gedragstherapie, ook voor kinderen met autisme.

 

Managementteam

De directeur van onze school en de teamleider van Kenter Jeugdhulp vormen samen het managementteam van het IKC. Onderwijs- en jeugdhulpmedewerkers worden steeds meer één team.

Klik voor meer informatie over Kenter Jeugdhulp.