Een (sociaal) veilige school

Om fijn te kunnen leren en werken is een veilige school voorwaarde. Wij bieden een warme, vertrouwde leer- en werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.


Coördinator sociale veiligheid

Toch kan het zijn dat kinderen, ouders of medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij kunnen terecht bij de leerkracht of directeur. Ook onze coördinator sociale veiligheid Kim Sijtema kan luisteren, helpen met het vinden van oplossingen of verwijzen naar de juiste hulp.

 

Meer weten?

Neem contact op met Kim via kim.sijtema@aloysiusstichting.nl en/of download de folder sociale veiligheid (pdf).