Team: enthousiast en bevlogen

Onze leerlingen kunnen rekenen op een enthousiast en bevlogen team. We hebben veel ervaring en deskundigheid in huis.

 

Gespecialiseerd

Leerkrachten, klassenassistenten, leraarondersteuners, vakleerkrachten: zij zijn allemaal gespecialiseerd in het onderwijs aan onze kinderen. Veel hebben daarnaast expertise in onder meer: het jonge kind, hoogbegaafdheid of autisme.

 

Intern begeleiders

Intern begeleiders coachen onderwijsgevenden bij zorg in de klas, coördineren de zorg in de school en in het IKC. De orthopedagoog test, onderzoekt en begeleidt kinderen, coacht ook onderwijsgevenden en is lid van de commissie van de begeleiding.

 

Specialisten in ons IKC

In ons IKC werken ook andere specialisten zoals logopedisten, de ergotherapeut, fysiotherapeuten en de speltherapeut. Onze ICT-contactpersonen richten zich op ICT-inzet in het onderwijs. Er is intensief contact met Centrum Jeugd en Gezin, dat ook spreekuur houdt voor ouders bij ons op school.