Sociaal-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren heeft op school en in ons IKC veel aandacht. Wij gebruiken hiervoor de online methode Kwink.

 

Gedragscompetenties

De online methode Kwink focust op de ontwikkeling van vijf gedragscompetenties: besef hebben van je zelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties aangaan.

 

Inhoud

Kwink gaat onder meer over positieve groepsvorming, het voorkomen van pesten en ook burgerschap en mediawijsheid komen aan bod.
Meer informatie over de methode Kwink.