Een klacht?

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de coördinator en directeur hebben een luisterend oor: zij gaan ook graag met ouders in gesprek.

 

Vertrouwenspersonen

Wie zich niet gehoord voelt, kan contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen Chris Woerden (06-22.723.603) of Wim Pietersma (06- 51.040.539) of kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.

 

Werkzaam binnen de Aloysius Stichting?

Neem dan eerst contact op met de contactpersoon van onze school:

 


Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl