Ambitiegericht werken

Wij laten het onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor ieder kind maken wij samen met ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat naar welk uitstroomperspectief we toe werken en welke leerdoelen daarbij horen. Dit OPP stellen we elk jaar bij. We volgen de ontwikkeling natuurlijk goed, door te kijken naar kinderen en door de uitslagen van (Cito)toetsen goed te analyseren.

 

Focus werkt ambitiegericht

Op basis van de onderwijsopbrengsten kijken wij steeds hoe wij ons handelen goed kunnen afstemmen op wat kinderen nodig hebben. De schoolambities zijn de kapstok voor ons werk in de klas. Lees meer in onze schoolgids.