Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan komen, belt u dan vóór 8.20 uur met de leerkrachten. Bij de start van het schooljaar of de aanmelding van uw kind ontvangt u het werktelefoonnummer van de leraar. Breng vooral ook het taxibedrijf tijdig op de hoogte.

 


Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl