Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan komen, belt u dan vóór 8.20 uur met de leerkrachten. Bij de start van het schooljaar of de aanmelding van uw kind ontvangt u het werktelefoonnummer van de leraar. Breng vooral ook het taxibedrijf tijdig op de hoogte.