Aanmelding voor Focus

Wanneer uw zoon of dochter het advies heeft gekregen dat hij / zij meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs kan bieden, kan plaatsing in 1 van de klassen van IKC Focus, een optie zijn.

 

De school van herkomst zal dan met u samen en in samenspraak met de zorgcordinator of een van de internbegeleiders van IKC Focus een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen bij het SWV (samenwerkingsverband) Zuid Kennemerland. Er zal met elkaar gekeken worden of er een SBO-TLV of SBO+-TLV aangevraagd zal worden.

 

Wanneer deze TLV binnen is en er plaats is, kan hij/zij geplaats worden.

Er zal voorafgaand aan plaatsing ook een kennismaking plaatsvinden, waarbij de benodigde papieren voor de administratie worden ingevuld en u een rondleiding kunt krijgen. U kunt hiervoor een mail sturen naar:

Saskia Smit (Zorgcoordinator); saskia.smit@aloysiusstichting.nl of

Simone de Waart (Directeur); simone.dewaart@aloysiusstichting.nl

 

De aanmelding zal besproken worden binnen het zorgteam van het IKC.

 

Een aanmelding telt nog niet als inschrijving.