Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onze school

Focus verzorgt onderwijs voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar in het speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die cluster IV (so) onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt.


Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. We spreken van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school.


Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat
bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het primair onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl