Brede ontwikkeling

Lezen, spelling en rekenen zijn natuurlijk belangrijke basisvakken, net als ‘zaakvakken’ zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Wij maken nu een plan om deze wereldoriëntatievakken te combineren met creatieve vakken en willen die groeps-doorbrekend aanbieden.

 

Hoofd, hart en handen

Wij vinden dat kinderen moeten leren met hun hoofd, hart en handen. Daarom maken we ons onderwijs meer praktijkgericht, zodat kinderen ook leren door te doen en te ervaren. Daarnaast zetten we in op bewegend leren.

 

21e eeuwse vaardigheden

Om nu en straks actief mee te kunnen doen in de samenleving, zijn de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden belangrijk. Leren samenwerken, leren plannen en organiseren, creatieve oplossingen bedenken, maar ook digitaal vaardig zijn.

 

Kinderen leren al op jonge leeftijd programmeren met mini-robots, leren ook online op iPads en worden mediawijs.