Aanmelding voor IKC Focus

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wanneer uw zoon of dochter het advies heeft gekregen dat hij / zij meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs kan bieden, kan plaatsing in 1 van de klassen van IKC Focus, een optie zijn.

 

U bent van harte welkom voor een (vrijblijvende) rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met Jacqueline Ham, onze zorgcoördinator.

 

Daarna volgt met uw toestemming overleg tussen de school van herkomst en IKC Focus. Er zal met elkaar gekeken worden of plaatsing op IKC Focus passend is aan de hand van de onderwijsbehoeften van het kind en de aanmelding zal besproken worden binnen het zorgteam van het IKC.

 

Als IKC Focus een passende plek kan bieden, zal er door de huidige school met u samen en in samenspraak met de zorgcoordinator van IKC Focus een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd worden bij het SWV (samenwerkingsverband) Zuid Kennemerland.

 

Wanneer deze TLV binnen is en er plaats is, kan hij/zij geplaats worden.

 

Rondleiding, aanmelding en daadwerkelijke inschrijving zijn in dit proces verschillende stappen.

 

Voor schooljaar 2024-2025 geldt ivm deadlines vanuit het SWV:

- Rondleidingen voor ouders zijn mogelijk t/m 14 juni,

- Aanmeldingen (ivm dossier opvragen, observaties en bespreken binnen het zorgteam van IKC Focus) zijn mogelijk t/m 21 juni,

- Aanvragen TLV's (bij SWV Zuid Kennemerland) is mogelijk t/m 28 juni.