Leestijd 2 - 3 min
“Via de MR ben je als ouder betrokken bij school”
Ouders en medewerkers hebben op onze school medezeggenschap. Zij denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschaps-raad (MR). Ouders Andrea Nieuwendijk en Maartje Visser zitten in de MR en vertellen er graag over.

Zoals Focus kijkt naar het talent van kinderen, probeert de school ook talent van ouders aan te spreken. De één vindt het leuk om mee te helpen met activiteiten, de ander wil excursies begeleiden en wie het leuk vindt om mee te denken over het schoolbeleid, kan meedoen in de medezeggenschapsraad. Dat geldt voor Maartje, moeder van Aaron (11):
“Ik ben niet zo van het organiseren en plannen van activiteiten, maar ik vind het wél heel leuk om betrokken te zijn bij school. Dat kan goed in de MR. Ik ben inmiddels een paar jaar lid. Wij zijn heel blij met de keuze voor deze school en ik wil graag iets doen om te helpen.”

“Ik zit nét in de MR”, vertelt Andrea, moeder van Teun (10). “Als ik zie hoe druk professionals in de school het hebben, dan wil ik als ouder ook graag mijn steentje bijdragen door mee te denken in de MR.”

Maartje Visser (links) en Andrea Nieuwendijk met haar zoon Teun (rechts)

Sparringpartner van de directeur

De MR komt een aantal keren per jaar bij elkaar en laat zich dan informeren over allerlei ontwikkelingen op school. De MR geeft de directeur gevraagd en ongevraagd advies en moet ook vaak instemmen met nieuwe onderwijsplannen.

“Wij komen op voor de belangen van alle ouders”, legt Maartje uit. De MR-leden merken dat dit ook gewaardeerd wordt door de directeur. “Die vindt het fijn als we met suggesties komen. Omgekeerd is het leuk om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van de school, daar krijg je in de MR meer van mee.”

Er komt wel leeswerk kijken bij de voorbereidingen van de MR-vergaderingen, vertellen Maartje en Andrea. Van schoolgids tot begroting: je moet er wel even induiken. Vaak worden die stukken dan eerst toegelicht en besproken en volgt de volgende vergadering een advies of besluit.

MR goed bereikbaar

‘Communicatie’ is steevast een thema op de MR-agenda. Er gebeuren veel mooie dingen in en vanuit de school die het team best meer kan uitdragen, denken Maartje en Andrea. Omdat best veel ouders wat verder weg wonen en niet elke dag op het schoolplein staan om hun kind te brengen en te halen, is het belangrijk om éxtra aandacht te besteden aan de verbondenheid met school.

Maartje: “Supergoed dat Focus komend schooljaar start met koffieochtenden voor ouders. Dan kunnen ouders ook met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. We hebben allemaal ook thuis zo onze uitdagingen, als maatjes kun je veel aan elkaar hebben.”

Ook de MR zelf wil komende tijd meer aandacht besteden aan het informeren en betrekken van de ‘achterban’. “Kom eens een MR-vergadering bijwonen”, nodigen de twee ouders andere ouders uit. “Onze vergaderingen zijn openbaar. Je hoeft dus geen lid te zijn van de MR om een keer te komen luisteren. En wie ons iets wil meegeven om te bespreken in de MR, kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen.”

Meer informatie over de MR?

Op de Focus-website staat meer informatie over de MR en hier vind je ook contactgegevens van de voorzitter.

auteur Anne-Marie Veldkamp