Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Het basisaanbod op SBO Focus

03 februari 2023

Net als veel basisscholen stemmen we ons aanbod af op de gemiddelde uitstroom. Dit is een verzameling van een heleboel toetscijfers gemeten over meer jaren. Op basis van deze cijfers worden eventuele verbetertrajecten ingezet en het basisaanbod van de groepen bepaald.


Dit basisaanbod is niet hetzelfde als een aanbod van de reguliere basisschool. (Twee keer het woord basis geeft verwarring hebben we gemerkt)

Met ons basisaanbod zorgen we ervoor dat 75% van onze leerlingen de uitstroom richting het voortgezet onderwijs VMBO B/K halen. Niet alle leerlingen halen dit en er zijn ook leerlingen die wel het aanbod aankunnen zoals dat op het regulier basisonderwijs geboden wordt.

 

In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) kunt u dit teruglezen. Per vak wordt geschreven wat het aanbod per vak is voor de leerling. Een verdiept of gevorderd aanbod betekent dat de leerling meer aankan en werkt op het niveau van het regulier onderwijs. Een intensief aanbod betekent dat er extra instructie, herhaling of aangepast werk nodig is.


Elk jaar wordt het ontwikkelingsperspectief met de ouders besproken en wordt door de ouders voor gezien getekend.

Mocht u vragen hebben over dit document kunt u deze aan de leerkracht stellen of een afspraak maken met een van de intern begeleiders.


 

 Nieuwsarchief