Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Mogelijk datalek

22 december 2021

Op 10 december is door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) melding gemaakt van een beveiligingslek in Log4j. Dit is een stukje software dat door bedrijven wereldwijd wordt gebruikt.

Oplossing

  • Onze leverancier Malmberg heeft laten weten dat digibord en Malmberg Resultaten Monitor (MRM) deze software gebruiken.
  • De software heeft een upgrade gekregen, en is weer in gebruik genomen.
  • Malmberg kan niet volledig uitsluiten dat er door externe partijen toegang is geweest tot de gegevens (namen van leerlingen/leerkrachten, toetsresultaten en/of observaties).


Autoriteit Persoonsgegevens

Malmberg acht de kans op een datalek zeer klein. Desondanks hebben Malmberg en Aloysius bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een mogelijk datalek. Wij hebben dit ook gecommuniceerd via de websites van de betrokken scholen.

Meer weten?
Neem contact op met de directeur van de school.

 Nieuwsarchief