Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

MR- leden gezocht

02 juni 2022

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die het leuk zouden vinden om zitting te nemen in de MR.

 

Wat doet de MR?

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel. In ons geval bestaat de MR uit 6 leden (3 ouders, 3 personeelsleden).

 

In de MR bespreken we de gang van zaken in de school. Jaarlijks komen de plannen van de school aan bod en de verdeling van financiële middelen. Ook als er veranderingen plaatsvinden in het schoolbeleid, wordt dat met de MR besproken.


De MR heeft hierbij wettelijk vastgestelde bevoegdheden. Over sommige onderwerpen geeft de MR (gevraagd en ongevraagd) advies. Bij andere onderwerpen mag een besluit pas genomen worden als de MR daarmee heeft ingestemd. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van schooltijden, hoe omgegaan wordt met het geld voor het verlagen van de werkdruk van personeel, of het invoeren van nieuwe onderwijsconcepten. De MR mag ook zelf een initiatief nemen en voorstellen doen aan de school.


De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden ’s avonds plaats tussen 19.30-21.30 uur. Alle ouders en personeelsleden zijn dus welkom om mee te luisteren. In sommige gevallen kan van openbaarheid worden afgezien.


Graag willen wij als MR een klankbord vormen voor wat er op school leeft. Daarom nodigen wij jullie (ouders) uit om actief met ons mee te denken over van alles wat er speelt en waar jullie belang aan hechten op school.

 

Wat zeggen de huidige ouders?

 

Maartje, moeder van Aaron (groep 7A): “Ik heb een aantal jaren in de MR gezeten en zie dat als erg waardevol door het rechtstreekse contact met directie en leerkrachten. Het is fijn om te weten wat er leeft op school en te ervaren dat directie en leerkrachten zich met hart en ziel inzetten voor onze kinderen. Ook vond ik het erg prettig om over allerlei zaken mee te kunnen denken en praten.

Omdat mijn termijn erop zit, maak ik graag plaats voor een nieuw MR-lid. Ik zou iedere ouder willen aanraden om zich verkiesbaar te stellen. Het is echt de tijd en moeite waard.”

 

Andrea, moeder van Teun (groep 7A): “Als ik zie hoe het team zich inzet voor onze kinderen, dan wil ik als ouder graag mijn steentje bijdragen door mee te denken in de MR. Ik vind het belangrijk om hier de stem van ouders te laten horen, zodat die meegenomen kan worden in de beleidskeuzes van de school. In de vergaderingen probeer ik er extra op te letten dat er goed gecommuniceerd wordt naar de ouders.”

 

Alan, vader van Max (groep 5): “Vorig jaar ben ik MR-lid geworden om meer betrokken te kunnen zijn bij het onderwijs van mijn zoontje (groep 4/5). Als MR-lid heb je over diverse onderwerpen een adviserende rol richting het schoolbestuur en over sommige onderwerpen kun je zelfs meebeslissen. Als ouder kun je op deze manier je stem laten horen namens alle andere ouders over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze kinderen. Via de MR kunnen we ook belangrijke punten op de agenda van de directie zetten. Zeer leuke en belangrijke positie dus voor betrokken ouders.”

 

Wilt u zich aanmelden voor de MR of heeft u aanvullende vragen? Stuur gerust een e-mail naar: mr.ikcfocus@aloysiusstichting.nl of neem telefonisch contact op met Nastassja Snelting (voorzitter MR) 0610511581

 Nieuwsarchief