Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

IKC's Zuid-Kennemerland openen deuren in Haarlem!

02 november 2016

Op donderdag 27 oktober zijn in Haarlem twee nieuwe Integrale Kind Centra, kortweg IKC’s, gestart. Binnen de IKC’s werken specialisten van het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp nauw samen.

 

Samenwerking

Door die samenwerking kunnen de IKC’s aan kinderen, waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt, snel de juiste ondersteuning bieden. De nieuwe IKC’s in Haarlem zijn een samenwerkingsverband van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, SBO De Satelliet, SBO Focus, de Antoniusschool (SO) Kenter Jeugdhulp en Lijn 5. Eerder tekenden vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties een overeenkomst.


Combinatie van onderwijs en dagbehandeling

Binnen het IKC is onderwijs gecombineerd met dagbehandeling. Diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie behoren tot de mogelijkheden. Ouders kunnen– als ze dat willen – thuis ondersteuning krijgen. Het uiteindelijke doel is doorstroming naar een soort onderwijs dat het beste bij het kind past. Kinderen kunnen naar het IKC doorverwezen worden door de Centra voor Jeugd & Gezin, huisarts of school van het kind.

 

Kind centraal

IKC medewerkers stellen kinderen centraal en maken gebruik van de kracht en de talenten van elk kind én de kracht van samenwerking. Behandeling van kinderen gebeurt op een toegankelijke manier. Kinderen en hun ouders kunnen daarbij rekenen op maximale aansluiting bij hun mogelijkheden.

 

Namens de direct leidingevenden van de organisaties,

 

Kitty Booms Antoniusschool

Barbara Vink Satelliet

Marieke Kokkeel Focus

Annet Stroosnijder Kenter Jeugdhulp

Winny Vreede Lijn 5

 Nieuwsarchief

Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl