Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

16 februari 2017

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Omdat alle kinderen mee moeten kunnen doen!


Wat houdt het in?
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans
te geven om toch aan sport of actieve kunstbeoefening te kunnen doen.

 


De fondsen doen dat door de contributie of lesgeld van de sport of
culturele activiteit voor haar rekening te nemen tot een maximum
bedrag van € 225,00 (sport: contributie + eventueel benodigde
sportmateriaal) of € 450,00 (cultuur: lesgeld + eventueel benodigde
attributen). Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de
club/vereniging of culturele organisatie. Het betreft een lidmaatschap
van 1 jaar.
Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend
worden.


De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een aanvraag, zijn:

- Het kind is tussen de 4 en 17 jaar oud.

- U bent in het bezit van de Haarlem Pas.

 Nieuwsarchief