Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderbijdrage

15 februari 2017

 

Ouderbijdrage.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, problemen hebben om de bijdrage te betalen, dan kunt informeren bij de gemeente van uw woonplaats, of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten.

 

 Nieuwsarchief

Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl