Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl